Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason piano recitals at Rhyl Music Club

21st February /  Chwefror yr 21ain 2018
Rhyl Town Hall / Neuadd Dref y Rhyl, 22 Wellington Rd, Rhyl LL18 1HZ

For more information, click here

Following her performance here last year with brothers Sheku and Braimah, Isata returns with two of her piano-playing sisters. Before each movement of the Ravel we will have the relevant poem by Aloysius Bertrand which inspired Ravel to write this music and club member Denis Pithon will help us to understand why.

Yn dilyn ei pherfformiad yma y llynedd gyda’i brodyr Sheku a Braimah, mae Isata yn dychwelyd gyda dwy o’i chwiorydd. Cyn pob symudiad y Ravel, byddwn yn clywed y gerdd berthnasol gan Aloysius Bertrand wnaeth ysbrydoli Ravel i ysgrifennu’r darn o gerddoriaeth hon a bydd un o aelodau’r clwb, Denis Pithon, yn ein helpu i ddeall y rheswm dros y gerddoriaeth.

Konya: Haydn: Sonata in Eflat major No 59
Liszt: Sonetto Del Petrarca 104
Isata: Ravel: Gaspard de la Nuit (with poetry)
Jeneba: Scarlatti: Sonata K29 in D major
Rachmaninov: Étude-Tableau No 5
Glinka-Balakirev: The Lark
Bartok: Étude No 1
Isata: Chopin Sonata No 3